"Здрави" – Как да оказваме първа помощ?

Вие гледате избрани моменти

"Здрави" – Как да оказваме първа помощ?

Реклама

Днес в поредицата "Здрави" гост на д-р Мартин Генов е Огнян Кузманов. Той е парамедик и доброволец планински спасител. Огнян разказва кога е добре да помогнем на човек и кога не.

Д-р Мартин Генов и Огнян разбиват мита за "глътнатия език".