"Зелени минути": Как да намалим разхищението на храна?

И как да оптимизираме бюджета си още при пазаруването?

Реклама

Разхищението на храна е един от най-сериозните екологични и социални проблеми в целия свят. Докато едни хора нямат какво да ядат в продължение на дни, други изхвърлят напълно годна за консумация храна всяка минута. От екологична гледна точка прахосването на хранителни продукти представлява загуба на ценни ресурси. Транспортът, вредните газове, последващи от неправилното депониране на хранителен отпадък и неразградимите опаковки са само част от пречинителите нащети върху околната среда. Домакинствата са най-големият разхищител на храна, а с нея сякаш директно изхвърляме и парите си в кофата. За да разберем как да намалим разхищението на храна още при пазаруването и как едновременно с това да оптимизираме бюджета си, отиваме на пазар с една от най-популярните застъпничи за каузата за нулев отпадък - Блажка Димитрова.