Живот на максимална степен

Пламен Вукадинов – между търговията и гмуркането

Живот на максимална степен