Какви услуги ще предлага Центърът за бебета и родители в Шумен

Предвижда се обучение за кандидат осиновители и почасова грижа за бебетата

Реклама

"Семейство за всяко дете" - Център за подкрепа на бебета и родители, Шумен

Услугите ще включват:

Бременните жени ще получават подкрепа от психолог и лекар педиатър, които ще подготвят майката и членовете на семейството за предстоящото раждане и отглеждане на детето. Насърчаване на кърменето, пробни кърмения и др. Обучение в здравословно хранене, съобразено с нормите за възрастта и индивидуалните потребности на детето;

Ранна интервенция: при раждане на недоносени бебета и деца с увреждания ще се осигури съвместно пребиваване на майката с бебето, за да не се прекъсва емоционалната близост и подкрепа от специализиран екип на двойката майка-бебе; обучение на майката и семейството; подсигуряване на рехабилитация и здравни грижи в обичайните домашни условия на майки, които отглеждат деца с увреждания до 3 годишна възраст. Обучение на родителите на деца с увреждания - как да разбират, стимулират и се грижат за децата си.

Център за майчино и детско здраве - измерване на ръста и теглото на детето, обиколка на главата, гърди, здравословното състояние, проследяване на имунизационния календар; проверяване и диагностициране на психомоторното развитие (всеки месец през първата година; на всеки три месеца през втората година, на всеки шест месеца през третата година и на 4 и 6 годишна възраст);

Пакет за новороденото при необходимост - памперси, пелени, дрешки, креватче, коритце, количка. Обучение на родителите как да повиват детето, как майката да кърми, да се грижи за него по сигурен начин, да го води на лекар, да проследява развитието му.

Осигуряване на дневна и почасова грижа за бебетата с и без увреждания;

Консултиране и подкрепа в родителството - развитие на родителски умения за връзка с детето;

Почасова грижа в центъра или в дома на семействата; осигуряване на добра грижа за детето (услугата е алтернатива на яслите и детските градини в случаите, когато детето е твърде малко);

Придружаване, консултиране, застъпничество пред всички институции, групова и индивидуална работа с родителите. Подкрепа за търсене на работа за майката и бащата;

Мобилизиране на общността за превенция на ранни забременявания, семейно планиране, ранно идентифициране на рискова бременност;

Намиране, обучение и подкрепа на приемни семейства за бебетата и деца, които не могат да се върнат при родителите си, или докато тече процедурата за осиновяване;

Обучение на кандидат осиновители, които са готови да приемат деца.

Кой ще извършва услугите: социални работници и психолози; лекари педиатри, медицински сестри, кинезитерапевти, рехабилитатори, ерготерапевти и др. Екипите ще са мобилни и ще бъдат базирани в Центъра за подкрепа на родители на бебета и малки деца в град Шумен.