Първият център за подкрепа на деца и родители отвори врати в Шумен

Финансиран е със средства от "Великолепната шесторка" 2

Реклама

В Шумен отвори врати първият у нас семейно-консултативен център за деца и родители. Той е финансиран със средства, събрани от вас, нашите зрители, във второто издание на предаването "Великолепната шесторка" .

Центърът ще подкрепя деца в риск и техните майки и бащи да развиват родителските си умения. Основен фокус е да се преустанови изоставянето на деца в институции.

"С него искаме да покажем, че е възможно децата да бъдат отглеждани чрез подкрепа на семействата, те да останат вкъщи и да не преседяват в институциите за деца”, коментира Диана Вакарелска, директор "Социална политика" на УНИЦЕФ.

Центърът е изграден в помещение предоставено безвъзмездно от община Шумен. В обособени ателиета екип от 10 души - психолози и социални работници, ще се стимулират развитието на децата. Родители ще се учат как да отглеждат децата си до 3-годишна възраст. Мобилни екипи от специалисти ще проучват семейства с деца в застрашени от изоставяне, ще оказват подкрепа на родителите, ще повишават здравната грамотност в рисковите общности.

"Моята работа ще бъде информативна - да им предоставя информацията за тези мобилни кабинети и след това да им помогна, ако имат някакви притеснения да ги преодолеят”, заяви Ана Маринова- здравен медиатор и специалист в мобилна група.

Семейно-консултативният център е алтернатива на закрития Дом за медико-социални грижи. Там децата вече са намалели наполовина. 53 са настанени в приемни семейства, предотвратено е изоставянето на 14 деца. С повече от 50% са намалели новопостъпилите деца в Дома - 20 деца от януари 2011 г. В момента общият им брой е 62, докато през октомври 2010 г. бяха 107.

"Вече имаме 9 бебета, настанени в приемно семейство. От вчера вече са 10, които са настанени в приемни семейства още от родилен дом”, каза Мая Грозданова - координатор на проекта „ Семейство за всяко дете" в Шумен.

По проекта на УНИЦЕФ "Семейство за всяко дете" догодина престои откриване на още два центъра - във Върбица и Нови пазар.

Семейно-консултативният център е иновативна услуга, която обединява интегрирани социални, здравни, образователни услуги. Той ще предлага консултации, индивидуална и групова подкрепа на семейства с малки деца в риск. Майките и татковците ще имат възможност да посещават „Училище за родители”, които ще им помогнат да развитият родителски умения. Центърът ще подготвя подрастващи и млади хора за семеен живот с консултации по семейно планиране и превенция на нежелана бременност.

С цел максимална прозрачност, в сайта на "Великолепната шесторка" можете да намерите междинен отчет на УНИЦЕФ за периода януари-септември 2011 г. за изразходване на средствата, набрани от кампанията за проекта "Семейство за всяко дете".