.

Докъде се простират възможностите на модерната хирургия?

Гости на Неделя Щонова са проф. д-р Тайфун Карахасаноглу и проф. д-р Исмаил Хамзаоглу