Духът на здравето: Живот без очила

Съвременни методи за лечение на очни болести

В "Духът на здравето" с д-р Неделя Щонова: Живот без очила. Съвременни методи за лечение на очни болести. Гости по темата са актрисата Латинка Петрова и фамилия Таскови.