.

Какъв е обратният ефект на родителския контрол?

И как този натиск вреди на детето?bTV Plus