.

Каква е ролята на Любен Каравелов в залавянето на Васил Левски?

В архива на Националната библиотека от години стои прибрано едно писмо. В него един от най-близките приятели и съратници на Васил Левски изказва своите подозрения и разказва случаи, които могат да дадат допълнителна информация за събитията около залавянето на Апостола

В историята за процеса и обесването на Васил Левски има някои неизяснени подробности, които години държат буден интереса на историците. Една от тях е как тайният архив на революционния комитет в Букурещ, който е бил на съхранение при Любен Каравелов, попада при турските власти и е използван за осъждането на Левски и други революционери. Кой, как и защо оставя тайният архив да бъде заловен? Има ли предателство или просто това е лошо стечение на обстоятелствата? И какво е участието във всичко това на Любен Каравелов?