.

Мистичната България: как са изглеждали предците ни в древността?

И с какво е специфична прическата чумбас, която са имали?

Днес в поредицата "Мистичната България" проследяваме връзката между древна Тракия и Египет. Според Ирена Григорова предаване на знания от едното към другото място е имало отдавна.

Как са изглеждали старите българи и защо са били такива? От древните летописи и изображения знаем, че смелите ни и горди предци имат особеност, по която се различават от останалите. Това е особеният начин, по който носят косите си - наричат го чумбас, или кика - дълга опашка, започваща от върха на главата. Специфичната прическа, с която днес разпознаваме древните българи, е позната не само на тях, но и на някои тракийски племена.