"Не/зависимите": Живот, заложен на карта

Какво е да се бориш с хазартна зависимост?

Огнян е под 30 години, но през повечето от тях е бил в плен на хазарта. „Запалих се, защото спечелих. Това е едно от най-неприятните неща, които могат да ти се случат, защото си мислиш, че така можеш да печелиш редовно” – споделя той.

„Зависимите хора имат ниско самочувствие. Те не могат да приемат идеята за полагането на редовен труд. Хазартът е бягане от действителността. Тези хора не понасят провала” – коментира психологът Бояна Караджова.