.

Сексуално образование - в помощ на момичетата

Когато идеята за книгата "В като Вагина" стига до сестрите Борислава и Михаела Караджови, те са повече от ентусиазирани

Когато идеята за книгата "В като Вагина" стига до сестрите Борислава и Михаела Караджови, те са повече от ентусиазирани.

Започват работа по проекта през октомври, като си разпределят задълженията.

Някои от темите в книгата са противоречиви, но сестрите не се притесняват от това. Дори научават неща, които дотогава не са знаели.

Двете момичета вярват, че илюстрациите ще помогнат за по-лесното разбиране на темите в книгата.