Предстоят прекъсвания на електрозахранването за РРТС Еделвайс, Бургас

Ще бъдат засегнати и 40 тв ретранслатори в района

Реклама

Във връзка с постъпило писмо от „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД на 14.08.2013 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. и на 15.08.2013 г. от 17:00 ч. до 18:30 ч. ще има прекъсване на електрозахранването за РРТС Еделвайс, Бургас. От това прекъсване ще бъдат засегнати и 40 ТВ ретранслатори в района.