bTV Media Group с конкретни предложения за връщане на доверието в системата за измерване на аудиторията в България

Първите задължителни стъпки са даването на възможност на всички участници да притежават данните и провеждането на търг за първи път в България

Реклама

В отговор на недоверието към официалната валута на рекламния пазар в България - системата за измерване на аудиторията, bTV Media Group разпространи Становище към индустрията до всички телевизии, свързани асоциации, медиа агенции и рекламодатели в страната. Становището, базирано на най-добри практики и примери от други Европейски пазари, предлага конкретни решения и стъпки, които да сложат край на нездравословните дискусии относно достоверността и прозрачността на пийпълметричните данни.

Преди няколко месеца, след години паралелно съществуване на две системи за измерване на аудиторията, пазарът най-накрай премина към един доставчик на данни – ГАРБ – през май 2020 г. Макар това развитие да е позитивно, ГАРБ никога не е била избирана или поставяна в условия на търг, а в момента не предоставя измерване на всички видове видео съдържание на всякакви възможни канали и платформи – нещо крайно необходимо в днешната дигитална среда. Последваха и въпроси и съмнения от различни участници на пазара относно обективността на данните, предоставяни от ГАРБ.

Като първа стъпка в разрешаването на въпросите около настоящата система за измерване на аудиторията, в Становището си bTV Media Group предлага учредяването на Комитет на индустрията - Joint Industry Committee (JIC). Комитетът следва да бъде собственик на данните от системата и да гарантира прозрачни взаимоотношения между доставчика и всички участници. Сред членовете, които участват във финансирането на Комитета и системата за измерване на аудиторията, следва да са всички релевантни телевизии и асоциации. Участниците, които предпочитат да не участват във финансирането, ще имат възможност да получават данните на лицензионен принцип и дори да имат консултантска/експертна функция в Техническата комисия – една от основните структури в Комитета на индустрията. Начело на Комитета следва да има Управителен съвет, а при потенциални спорове между участниците - да бъде прилаган механизъм за медиация на конфликти.

Втората необходима стъпка е системата за измерване на аудиторията да бъде подложена на търг за първи път в България - като най-добрата форма на закъснял одит. Търгът следва да се организира от Комитета на индустрията и ще удостовери дали методологията на ГАРБ съответства на най-добрите международните практики и насоки. Заданието за търга, което отговоря на настоящите нужди на пазара, ще покрива потреблението на всички форми на видео съдържание (Total Video), всички канали на разпространение на съдържание (от телевизори до дигитални приложения), и всички типове платформи (включително социални мрежи).

Системата за измерване на аудиторията, избрана в търга, следва да бъде подлагана на регулярни проверки. Тя не може да остане статична и постоянно ще се адаптира към динамичните бизнес нужди на рекламния пазар. Развитието на системата в бъдеще ще бъде отговорност на Комитета на индустрията.

“Настоящата система за измерване на аудиторията се използва повече от десет години. Една толкова отдавнашна система трябва да бъде подложена на цялостен тест, а не само на одит. Регулярните търгове след 3-5 години са практика на всички пазари с утвърдена пийпълметрична система, включително в страни от нашия регион, където силен Комитет на индустрията гарантира здравословно развитие и растеж на медийния и рекламния бизнес. Вярвам, че нашето Становище към индустрията идва в добър момент, за да адресира всички съмнения и въпроси във връзка с необяснимите промени в гледаемостта през последната година, както и съответствието на сегашната система с новата дигитална реалност. Сега, повече от всякога, в тази пост-кризисна среда, трябва да помогнем на партньорите си от рекламния сектор да взимат най-разумните и ефективни решения за инвестиции, на базата на прозрачни и надеждни пийпълметрични данни”, коментира Флориан Скала, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

Вижте цялото Становище към индустрията тук >>

 

ПОСЛЕДНИ

Реклама