До 30 юни е удължен срокът за кандидатстване в конкурса „Мениджър на годината 2023“

bTV Media Group е партньор на инициативата за поредна година и ще излъчи документален филм за победителите след края на конкурса.

Реклама

В отговор на повишения интерес за участие и новите възможности, които предоставя конкурсът “Мениджър на годината”, организаторите удължават срока за кандидатстване до 30 юни.  По този начин се осигурява възможност на повече ръководители и компании да подготвят и изпратят своите документи за включване в най-престижното състезание за висши мениджърски постижения в страната.

 

В допълнение за надпреварата за титлата „Мениджър на годината“, от 2022 година конкурсът се провежда и в четири нови категории – „Бизнес в първите 20 милиона“, „Екип на годината“, „Най-добър нов бизнес“ и „Бизнес трансформация“.

 

Предстоят вълнуващи месеци за участниците във всички категории, споделят от списание „Мениджър“. 16-ият носител на титлата „Мениджър на годината“ и победителите в четирите нови категории ще бъдат обявени на тържествена церемония в Софийската опера и балет през ноември. Методологията за оценка в конкурса е разработена и се прилага от световната консултантска компания „Делойт“.

 

Кандидатстването и участието във всички етапи на състезанието за висши мениджъри не е обвързано със заплащане. Лидерът и компанията, която управлява, трябва да отговарят на следните критерии за допустимост до 16-то издание на конкурса:

 

  • Мениджърът да управлява компанията от минимум 2 години и да прекарва поне половината от работното си време в България;
  • В последната финансова година да са постигнати поне 20 млн. лева приходи и компанията да има 50 или повече служители.

 

Етапи в оценката на кандидатурите в основната категория

След подаване на документи и отговаряне на критериите за допустимост, във втория етап се оценяват финансовите резултати и добрите управленски практики от последните три години. Финансовите резултати се сравняват с резултатите на основните конкуренти в бранша. Излъчват се десет финалисти. Третият етап е за оценка на личностните качества на финалистите и техните индивидуални характеристики. Те се определят по лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. Екипите на „Делойт“ провеждат интервюта с всеки финалист, с негови преки подчинени и партньори, и изготвят 360-градусова оценка, чрез която се формира финалният сбор. Обществен съвет от личности с безукорно име и авторитет валидира оценките.

 

Етичен кодекс

Всеки участник в конкурса подписва Етичен кодекс, обобщаващ ценностите, принципите и отговорните бизнес практики, които градят и поддържат култура на почтеност. Подписвайки кодекса, участникът декларира, че води бизнеса си честно, прозрачно и прилага добри управленски практики.

 

Новите категории са вече традиция

През 2022 г. конкурсът беше надграден с четири допълнителни категории, които предизвикаха огромен интерес сред бизнес общността в страната. Това са:

 

Бизнес в първите 20 милиона

С тази категория се обръща внимание на малкия и средния бизнес в страната с годишен оборот до 20 млн. лева. Оценяват се финансовите постижения за последните три финансови години, устойчивостта на компанията и добрите управленски практики. Приемат се кандидатури от компании, създадени преди 2018 г.

 

Екип на годината

Бизнес успехът е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество. За да бъде отличен най-добрият екип за 2023 г., ще се оценят комуникационната култура, целите и резултатите на екипа, лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепа между членовете му и взаимно обучение.

 

Най-добър нов бизнес

Предприемачите, успешно стартирали бизнес в последните до 5 години, вече ще имат възможност да представят компанията си в конкурса. Ще бъдат оценени приходи, ръст на приходите, оперативна печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител, като ще бъде приложен бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приемат се кандидатури от компании, създадени не по-късно от 5 години преди 2022 г. (т.е. регистрирани не по-рано от 2018 г.).

 

Бизнес трансформация 

Това е възможност да бъде представен скорошен завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса – нов бизнес модел, операционни трансформации, нов източник на финансиране, дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други по избор. Ще бъде отличена най-успешната бизнес трансформация, която е реализирана през календарните 2021 и 2022 г. и към настоящия момент е приключила.

 

Победителите на фокус

Носителят на титлата „Мениджър на годината 2023“ и победителите в новите категории ще бъдат обявени през ноември по време на тържествена церемония в Софийската опера и балет, а след това в националния ефир на bTV ще бъде излъчен документален филм, чрез който постиженията на най-добрите бизнес лидери в страната да достигнат до възможно най-широка аудитория.

 

Срокът за кандидатстване е до 30 юни 2023 г. Участниците могат да се свържат с организационния екип на e-mail [email protected] или да заявят желание за включване в надпреварата чрез попълване на регистрационната форма в сайта на конкурса.

 

ПОСЛЕДНИ

Реклама