HR проектите в България: Многообразни проекти за различни предизвикателства, bTV Media Group

Повече за проектите научете от Наташа Кумчева – HR директор на bTV Media Group – компания финалист в категория HR екип на годината в Годишните HR награди на БАУХ 2021

Реклама

Наташа Кумчева, HR директор на bTV Media Group в интервю за economy.bg

Запознайте ни с Вашия HR екип – колко и какви са HR професионалистите в него, каква е тяхата експертиза?

Екипът ни се състои от петима души.
HR директор – Наташа Кумчева – задава основните приоритети на отдела и определя визията за бъдещото му развитие. Координира цялостното изпълнение на проектите в него.
HR бизнес партньори – Екатерина Дончева, Здравка Ангелова и Магдалена Петрова – чрез подпомагане на екипите в цялостното им развитие държат на фокус постигането на стратегическите цели на бизнеса. Отговарят също така за административното обезпечаване на отделите от техния ресор и фасилитират колаборацията между корпоративните цели и тези на служителите. Много често влизат в ролята на медиатори и съветници както на мениджърите, така и на служителите.
Координатор „Човешки ресурси“ – Костадин Кръстанов – отговаря за идентифицирането на потребностите от обучения за служителите, осигуряване и избор на доставчици и организацията им. Анализира всички поставени KPIs пред екипа и статистическите данни за служителите и по проекти и подпомага вземането на информирани стратегически решения.

 

Представете накратко проектите Ви.
2021 беше предизвикателна за нас в много отношения. Наред с продължаващата ковид пандемия групата Central European Media Enterprises ltd., от която е част „бТВ Медия Груп“ ЕАД, бе закупена от страна на глобалния холдинг PPF Group N.V. Последвалите промени повишиха ценността на ЧР екипа в компанията и затвърдиха ролята му на ключов партньор, който подпомага прехода и адаптацията към новите структурни и културални промени. Назначаването на нов изпълнителен директор и последвалата смяна на ръководители на ключови звена фокусира ЧР екипа ни към задачата да осигурим плавно навлизане и успешно интегриране на новите мениджъри, променени екипи и политики.
Анализирахме силните и слабите страни на мениджърите и екипите, определихме ключовите служители и потенциала им за развитие.
Дигитализиране и усъвършенстване на Induction програмата за оптимално въвеждане на новите служители. Работим също върху срещите на ръководителите с екипите им и даването на регулярна обратна връзка.
Проектите ни са многообразни и поради сравнително малкия размер на екипа ни спрямо размера на дружеството (над 550 служители на трудов и 200 на граждански договор по различните проекти) всеки допринася за различни техни аспекти спрямо своята собствена перспектива и почерк.
През изминалата година, както много други колеги в бранша, използвахме възможността, предоставена от дистанционния режим на работа за това да обновим някои наши системи и преместим част от вътрешноадминистративния товар в дигитална среда. HR ticketing системата позволи на колегите ни да заявяват по бърз и удобен начин нуждите си от документи и услуги, а платформата ни за събиране на нужди от обучения улесни и забърза процеса многократно.
В момента работим за разширяването на набора ни от дигитални инструменти. Проектите ни за пътя/професионалното пътешествие на служителите в компанията (employee journey) и планиране на наследяването (succession planning) са в процес на разработка от софтуерния ни екип. Същевременно с това, в координация с отдел „Маркетинг и корпоративни комуникации“, продължаваме ежемесечното издаване на bTELLER – корпоративното ни списание, насочено към вътрешните ни аудитории, което комбинира традиционните за такова издание теми с по-често срещани в лайфстайл списания.
Работим по сътрудничество с образователни институции чрез програмата „Студентски практики“ на МОН. Многообразието от отдели в дружеството ни дава възможност да предложим практики на студенти от широк спектър специалности. През нашата практическа школа са преминали вече 15 млади и амбициозни специалисти, а надяваме се и бъдещи колеги.
2021 година беше успешна и за поддържането на силния работодателски бранд имидж на дружеството ни, което ни позволява да привличаме отлични кандидати за всичките си ключови позиции.
За поредна година „бТВ Медия Груп“ бе избрана за най-желания работодател сред медиите, както и за най-желания медиен работодател сред студентите (според авторитетните изследвания Employer of Choice и Graduate Survey 2021 ).

С кой от тях се гордеете най-много, каква е целта му и защо решихте да го стартирате?
Проектът ни за повишаване на компетенцията и отборния дух в мениджърския състав, R.I.S.E. (Respect Is Something Earned) Academy. Целият процес се ръководи от тренерите от „Торо Груп С“, а първият звънец на академията прозвуча през септември 2021 г.

 

Какви резултати искахте да постигнете с проекта и какво реално постигнахте?
Надявахме се проектът да създаде обща база за вземане на решения, да подобри отборния дух сред мениджърите в дружеството и да предостави нови перспективи, дори и на колеги с дългогодишен опит.
За щастие, можем да се похвалим, че това са и реално постигнатите цели. При комуникацията между екипите, колегите могат да почерпят от общите си преживявания при взаимодействието един с друг, а началното окуражаване от страна на обучителите да търсят възможност за имплементация на наученото в реална работна среда и споделяне на резултатите от това, доведоха до това колеги да опитват нови неща и споделят опита си. Позитивните ни оценки се потвърждават и от периодичните анкети за обратна връзка, които пускаме към участниците, както и от дискусиите, които провеждаме с тренерите.
Проектът все още не е приключил напълно (краят на груповите сесии е май 2022), но резултатите са толкова красноречиви, че решихме да създадем и втори подобен проект за всички колеги на директорско ниво – Rise 2 The Challenge.

Споделете с нас какви нови HR проекти планирате.
През 2022 ще се фокусираме върху по-нататъшната дигитализация на процесите в отдела, както и към интеграцията ни с други HR екипи от PPF Group. Към момента работим с колегите от групата върху разработката на глобален HR Dashboard, който да съдържа актуална информация за всички дружества от групата в медийния бранш. Отскоро разглеждаме и дигитални решения за задаване и проследяване на OKRs (Objectives & Key Results), които ще подобрят проследяемостта и ефективността на зададените цели.
Надяваме се през 2022 г. на бял свят да се появят и вече споменатите по-горе проекти за Employee Exeperiance & Succession planning и колегите на всички нива да видят тяхното реално приложение и ползи. Вече използваме активно и дигитализирания ни Employee handbook, който е част от въвеждащата ни програма, която пък, от своя страна, е част от голямата инициатива за цялостното преживяване на нашите служители, докато са в компанията, а и след това.
И нека завършим с един цитат на великия Уолт Дисни, който е и наше мото – “Открий своята добра идея и се придържай към нея. Разработвай я. Усъвършенствай я. Докато не се получи, както искаш!”.