Реклама

egta, международната търговска организация на мултиплатформените телевизионни и аудио бизнеси, с гордост обявява старта на своята Индустриална харта, отбелязвайки важен етап в своята 50-годишна история. Единодушно приет от над 180 компании на повече от 40 пазара, този забележителен документ очертава визионерска пътна карта за по-нататъшния успех на мултиплатформените телевизия и аудио в днешната бързоразвиваща се медийна индустрия.

Колективна визия за мултиплатформени телевизия и аудио

Индустриалната харта на egta представлява единна визия и съвместен ангажимент от името на мултиплатформените телевизионни и аудио компании по целия свят. В епохата на бърза медийна трансформация и фрагментация членовете на egta са посветени на това да водят индустрията напред с увереност и цел. Хартата се фокусира върху пет приоритета, които са от ключово значение за успеха и развитието на медийния и рекламен пейзаж: 

Създаване на качествени преживявания

Използване на творчество, иновации и технологии за осигуряване на запомнящи се мултиплатформени преживявания за аудиторията, като същевременно се предоставят персонализирани решения, които съответстват на бизнес целите на марките.

Подобряване на метриките

Фокусиране върху пийпълметрията на различни устройства, за да се разбере допълнителният обхват; разработване на ключови показатели за ефективност, ориентирани към резултати; сътрудничество по намирането на цялостни решения за измерване на видео и аудио със собственици на медии, ангажирани с доверие и прозрачност, и стремеж към кросмедийно измерване като дългосрочна цел.

Оптимизиране на процесите на купуване

Подпомагане и консултиране на клиентите при увеличаване на инвестициите им в телевизия и аудио чрез съгласуване на дефинициите и стандартите за продукти, предлагане на стратегически съвети за създаване на стойност, улесняване на достъпа до инвентарите и насърчаване на безопасното използване на данните.

Доказване на въздействието и ефективността

Защитаване на подходи, ориентирани към резултатите, предлагане на решения, които са в съответствие с бизнес целите, разработване на инструменти за проследяване на резултатите от медийни кампании, основани на данни, насърчаване на сътрудничеството в областта на проучванията на ефективността и популяризиране на стойността на мултиплатформената телевизия и аудио.

Популяризиране и участие в ESG

Подпомагане на организациите при интегрирането на целите за екологичното и социалното управление в техния бизнес, предоставяне на решения на марките за постигане на техните ESG цели, насърчаване на екологично устойчиви рекламни практики, защита на приобщаването и достъпността в индустрията.

"Празнуването на 50-годишнината на egta изискваше създаване на емблематични и значими инициативи. Преосмислянето на egta като международен търговски орган на мултиплатформените телевизионни и аудио бизнеси беше важна първа стъпка. Определянето и съгласуването на пет ключови приоритетни области, в които да съсредоточим усилията си, съгласуването на дефинициите, стандартите и амбициите, както и поканата за сътрудничество към цялата индустрия около ясно определени цели изглеждаше като очевидното съществено нещо, което трябва да се направи. Като браншова организация ние се гордеем с това постижение и се надяваме, че всички ние, като партньори, можем да допринесем за бъдещия успех на нашия сектор.", споделя Кати Роберфройд, Генерален Директор на egta.

Лидерите в индустрията подкрепят Хартата

Визията и целите, очертани в тази харта, са разработени в поредица от работни групи с ценния принос на лидери от бранша и висши медийни ръководители, които споделиха своя ценен опит. Хартата е подкрепена от всички компании-членки на egta, както и от Global TV Group и World Radio Alliance. Експерти и лидери на мнение от различни пазари изразиха своята подкрепа и ентусиазъм за индустриалната харта на egta и споделиха мнението си за нейните пет ключови приоритета.

"Живеем във времена на изобилие, а понякога и на объркване. Медиите ни вече са в много формати, достъпни по всяко време и на всяко устройство. Някои цифрови платформи искат да се утвърдят като медии, без да поемат каквато и да е редакционна отговорност и без да допринасят за създаването и производството на надеждни и проверени източници на информация. Този граждански дълг е заложен в нашето ДНК и ние оставаме ангажирани с него. Ето защо смятаме, че е важно да повторим какво ни отличава, ценностите, които ни движат, и ползите, които тези ценности носят на бизнеса на нашите клиенти. Тази харта е и нашата пътна карта - във време на медийна конвергенция нашата индустрия трябва да свърши необходимата работа, за да оптимизира обширното поле за аудио/видео, да го направи приложимо за нашите клиенти и да го постигне с правилните ключови показатели за ефективност и с пълна прозрачност."

Лорен Било, Президент на egta и Зам. Главен Директор, TF1 Publicité, France, France

"Ние създаваме възможности на медийните брандове чрез предоставянето на индивидуални решения, иновации и сътрудничество, като осигуряваме ефективност за нашите членове. Фокусираме се върху предоставянето на проучвания, базирани на данни, които водят до постигане на търговските цели, особено чрез непрекъснато подчертаване на ролята на инструментите за измерване и насърчаване на сътрудничество в индустрията с поглед към бъдещето. Не на последно място, чрез фокуса върху ESG, ние насърчаваме една по-зелена и по-приобщаваща индустрия, като даваме приоритет на устойчивостта, отговорността и разнообразието."

Стела Литу, главен изпълнителен директор на Pro Plus и RTL Хърватия

За egta

egta е международната търговска организация на мултиплатформените телевизионни и аудио компании, която представлява повече от 180 членове на над 40 пазара. Членовете на egta са мултиплатформени телевизионни и аудио компании, които се намират в пресечната точка между традиционните телевизионни и радио платформи и цифровите видео и аудио платформи.

Мисията на egta е да даде възможност на своите членове да процъфтяват и да се развиват, тъй като те свързват своите аудитории и услуги с марките, допринасяйки за здрава и устойчива медийна индустрия. egta е център за обмен на знания и иновации за своите членове и за по-широката индустрия.  Чрез своята уникална мрежа от експерти egta насърчава сътрудничеството и си партнира и дискутира с политически фигури, като движи индустрията напред чрез сравнителен анализ, съгласуване на стандартите и сътрудничество.

50 години egta

Тази година egta празнува своята 50-годишнина - половин век на устойчивост, сътрудничество и напредък, както и възможност за размисъл и адаптация за следващите години. Създадена през 1974 г. като Европейска група на телевизионните рекламодатели, egta е претърпяла дълбок растеж и трансформация. Днес членовете на egta са над 180 мултиплатформени телевизионни и аудио компании в Европа и извън нея, като през последната година към мрежата се присъединиха 12 нови членове.

За да отбележи 50 години еволюция и растеж, egta наскоро представи обновена визуална идентичност, която да отразява динамичния медиен пейзаж на разнообразните ѝ членове. Пътуването към ребрандиране включваше ново лого, слоган, дефиниция, декларация за мисия на организацията и визуална идентичност, както и стартиране на чисто нов уебсайт със свеж вид и усещане.

Тагове: egta