Промяна на точка на излъчване на цифровия ефирен телевизионен сигнал за град Бургас

Реклама

Считано от 26 юли 2023г. се променя точката на излъчване на цифровия ефирен телевизионния сигнал за град Бургас - от местността Шилото в нова местност - Бакарлъка (Меден рид), която се намира на югоизток от града (посока Атия).

Поради промяна на посоката на приемане на телевизионния сигнал, за част от зрителите може да се наложи пренасочване на антените в посока на новата точка на излъчване. В случай, че са налице проблеми с приемането, стандартните препоръки са приема да се осъществява с логопериодична антена с вертикална поляризация, монтирана на подходяща височина – 10 метра над земната повърхност и насочена към точката на излъчване.