Всеки зрител може с гласа си да даде насока на разговора с гостите в студиата на публицистичните ни предавания

Ръководителят на "Проучвания и развитие на стратегията" в bTV Media Group, Любомир Ангелов, разказва за платформата Holler и за новия модел на телевизионно гледане.

Реклама

В свят, в който да коментираш, показваш отношението и участваш в разговорите вече е норма за потребителите, телевизиите трябва да намират начини да разчупят традиционния модел и да дадат възможност на зрителя да общува и взаимодейства със случващото се на телевизионния екран. Това споделя пред Мария Карашанова Любомир Ангелов, ръководител "Проучвания и развитие на стратегията" в bTV Media Group.

 

Системата Holler не само отваря бърз канал за комуникация на зрителите с телевизионното съдържане в ефир, но също така създава платформа, променяща начина на водене на обществен разговор. Чрез новото решение всеки зрител може с гласа си да даде насока на разговора с гостите в студиата на публицистичните предавания.

 

По думите на Ангелов интеграцията на новата система Holler в рамките на телевизионния бизнес и операционните системи на bTV протича в два основни етапа, като обхваща всички нива - от техническото осигуряване до обучението на хората. Първата част от интеграцията включва разработването на приложно-програмния интерфейс (т.нар. API), който координира работата и потока на данни от Holler към вътрешните системи на bTV в реално време. Втората включва автоматизиране на процеса, при който записаните резултати трябва да се изработят в графичен вид. Това се случва с помощта на специализираната платформа за визуални елементи в ефир Vizrt, която bTV прилага за всички екранни визуализации на данните.

"Реално най-голяма тежест и промени се паднаха на продуцентите и водещите, които трябваше да бъдат обучени какви са възможностите на Holler, как да се взаимодейства със зрителя и да се обогати съдържанието. Също така те трябваше да научат как да формулират правилно въпроси, на които да се отговаря, как да разчитат и тълкуват отговорите, как водещият да използва тези резултати по начин, така че да направи разговора по-интересен за зрителя. Също през обучителен процес мина и екипът по продажби за това как функционалностите на системата могат да се използват за комуникационните нужди на клиентите", обяснява Ангелов.

Основна задача на системата Holler е да позволи въвеждането на нов модел на телевизионно гледане, при който зрителят става активен участник в дискусията, а неговото мнение може да насочва разговора в определена посока. В резултат на това се повишава ангажираността с телевизионното съдържание. Ангелов изтъква, че резултатите от проведените потребителски анкети нямат за цел да служат за социологически проучвания, а само да проследят зрителските нагласи по определена тема. "Основното задължение на медията е да избере по коя тема и при кой гост ще се използва системата. Обикновено това се случва при гостите, чиито коментарни участия са по най-важните обществено-политически теми към момента", подчертава Ангелов. Той уточнява, че медията има гъвкавост и контрол да създаде много на брой интеракции в рамките на едно предаване. Допълнително може да промени и зададе нови въпроси в реално време, в рамките на минути след възникване на нова интересна и значима тема, на база коментарите на гостите.

От другата страна е зрителското преживяване, което е максимално опростено и позволява участие по дадена тема само с няколко действия. Показаният на телевизионния екран QR код се сканира с камерата на смартфона от зрителя, след което в рамките на едва няколко докосвания на дисплея, участникът изразява своето мнение по поставения въпрос.

След имплементацията на системата през втората половина на 2022 г., тя започва активно да се използва в предаванията "Тази сутрин", "Преди обед" и "Лице в лице". Постигнати са значими резултати: почти 400 000 интеракции със зрители, над 55% участия от регистрирани потребители, а 8% от интеракциите са реализирани извън България. Holler гарантира прозрачност и пълно съответствие с Европейските директиви за защита на личните данни.

bTV ще продължи да развива проекта, разширявайки възможностите за участие на зрителите. Към момента се разработват идеи за имплементирането на системата и в развлекателни предавания. Освен това се предвижда рекламодателите да станат също част от екосистемата и да използват функционалностите на Holler. "Проектът има мащаб и социална стойност както от гледна точка на размер и покритие на целевата аудитория, така и от гледна точка на очакваните промени във възприемането и потребяването на телевизионно съдържание в България", завършва Ангелов.