Реклама

Жената от „Закрила на детето“ уведомява Тодор, че срещу него е пуснат сигнал за небрежност при отглеждане на дете. Казва му, че започва проверка. Тодор е в шок. Междувременно Слави разбира, че Галя работи в кол център, отива при нея и се скарват. Обижда я, Галя е разстроена.