Коментар на водещия: Светлина

Коментар на водещия на "120 минути" Светослав Иванов

Коментар на водещия: Светлина

Реклама

Една от основните роли на религията е да прави обществата по-сплотени. За разлика от всички религии преди раждането на нашия Спасител, християнството е първата, която отваря своите универсални ценности и послания към всички хора по света.

На това се дължи бързото разпространение на вярата по всички точки на земното кълбо. Всяка голяма религия има своя етичен кодекс. Будизмът има своите осем правила „за правилния път“. Често изобразявани като спици на колело, те много приличат на десетте Божи заповеди за юдеите и християните. Но не това е причината толкова бързо милиони хора по света да отворят сърцата си за учението на Исус Христос. Причината са универсалните, човешки послания и постулати, които осмислят болката, надеждата, любовта, страданието, съвестта, справедливостта, ако щете и правото и законите.

Целия коментар вижте във видеото.