Ориз

Оризът е една от най-старите земеделски култури. В Индия и Китай се отглежда от дълбока древност

Реклама

Оризът е една от най-старите земеделски култури. В Индия и Китай се отглежда от дълбока древност. В Европа е пренесен седми век от новата ера, а в Америка - в седемнадесети век.

В света се засяват около 1.4 милиарда декара, от които 400 милиона декара в Индия. Други известни производители са Китай, Индонезия и Япония. В Европа оризът се отглежда в най-южните страни като Франция, Испания, Италия и Гърция. Той е основна стопанска култура за две пети от населението на земята и производството му осигурява годишно по 85 кг за всеки жител на планетата.

Употребяват се зърната, които след като се почистят, се използват за храна във варено състояние. Зърното от ориз се отличава с високата си хранителност. Съдържа 75-80 % въглехидрати и 5-10 % протеини. Тези два компонента са с много висока усвоямост на организма на човека - около 96 %, поради което храненето с ориз се възприема за много ефективно.

От зърното на ориза се приготвя и брашно, което е бедно на мазнини, протеини и целулоза и затова се приема, че има и диетични качества. Но поради липсата на глутен то не може да се използва  за печене на хляб.

Освен за храна оризът се използва като суровина за производство на спирт, пудра, бира, а също така и във фармацевтичната промишленост.