Проектът "Семейство за всяко дете" беше подкрепен от 66 неправителствени организации

Становище на Национална мрежа за децата относно инициативата на УНИЦЕФ, bTV и проекта "Семейство за всяко дете”

Реклама

Становище на Национална мрежа за децата относно инициативата на УНИЦЕФ, bTV и проекта "Семейство за всяко дете”

Национална мрежа за децата, като обединение на 66 неправителствени организации, работещи за децата и семействата, изразява своята подкрепа за проекта "Семейство за всяко дете” и планираното постепенно закриване на ДМСГД - Шумен с цел настаняване на максимален брой деца в семейна или възможно най-близка до семейната среда.

Редица международни проучвания доказват, че престоят на деца в резидентен тип грижа е изключително вреден за тяхното нормално развитие – умствено, физическо и емоционално, като най-сериозни са последиците за най-малките деца – тези от 0 до 3 години. Липсата на стимулираща среда води до забавяне на развитието на мозъка на децата, отглеждани в институции, като той остава с 20-30 % по-малък от нормалното за възрастта. 11 Използване на институционална грижа в Европа за деца под 3 годишна възраст: някои поуки от невробиологията, проф. Анди Билсън

Изследванията ясно показват и че семейството е най-добрата среда за развитие на детето. Нашата професионална позиция е, че приемната грижа, независимо дали професионална или доброволна, се отразява изключително благотворно на развитието на децата. Серия международни наблюдения сочат, че след настаняване в приемни семейства, децата показват изненадващо бързи темпове на развитие, рязко се подобрява състоянието им и за кратко време възстановяват изоставането от своите връстници, възникнало в резултат от техния престой в институция.

В качеството си на експерти и представители на неправителствени организации с дългогодишен опит в работата с деца и семейства и предоставянето на превантивни и алтернативни услуги за деца, ние категорично подкрепяме целите и дейностите на проекта.

Надяваме се той да демонстрира на практика прилагането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация в Република България”, приета от Министерски съвет на 24 февруари 2010 г., и планираната деинституционализация на ДМСГД, част от концепцията за преструктуриране на болничната помощ на Министерство на здравеопазването.

Вярваме, че проектът ще окаже положително влияние не само на местно ниво - за децата и семействата от града и региона; за различните специалисти, работещи с деца, но и на национално - служейки за пример и добра практика - модел, по който да бъде осъществена планираната деинституционализация в домовете за медико-социални грижи за деца.

Според нас на практика тази промяна ще донесе нови възможности за реализация на екипа професионалисти от ДМСГД Шумен. Работните места в новите услуги, които предстоят да бъдат разкрити, ще бъдат реално повече от броя на до сега съществуващите.

Международният и местният опит показват, че персоналът в новите услуги е значително по-удовлетворен от работата си включително и заради преките резултати върху децата.

Убедени сме, че публичността, която съпътства проекта на УНИЦЕФ, и шоуто "Великолепната шесторка” ще спомогнат отново да си напомним, че сме длъжни първо да мислим не за борбите и интересите на възрастните, а за онова, което е най-добро за децата на България.