Даниела Венкова-Митева

Директор „Правен отдел“

Реклама

Даниела Венкова-Митева е директор „Правен отдел“ в bTV Media Group от юни 2021 г., като отговаря за съответствието на дейността на дружеството с медийното законодателство и приложимата нормативна уредба, управлението на правните съвети и услуги както вътрешно, така и с клиенти и партньори, и отношенията с регулаторните и други компетентни органи.

Присъединява се към екипа на медията през септември 2012 г. като Старши юрисконсулт и през годините работи пряко с всички отдели в компанията. Има над 15 години практика и опит в сферата на правото, регулациите и телекомуникациите.

Завършила е специалност „Право“ с магистърска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и курс „Американско Бизнес право“ отново в Алма матер.