Жанета Дядовска

Директор “Маркетинг и корпоративни комуникации“

РекламаЖанета Дядовска e директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ и отговаря за маркетинговите и комуникационни стратегии на компанията, като управлява екипите по бранд мениджмънт, връзки с обществеността и творческия отдел. Присъединява се към екипа на bTV Media Group през ноември 2021 г.

Жанета има над 15 години опит в интегрираните комуникации, включително стратегическо планиране и реализация на ПР и рекламни кампании, изграждане на брандове, ТВ и аудио производство, корпоративни, публични и кризисни комуникации, връзки с институции, събития и др. Преди да се присъедини към bTV Media Group, ръководи звеното за „Маркетинг и стратегическо развитие“ в обществената телевизия (БНТ), а преди това заема различни мениджърски позиции във водещи комуникационни агенции. Работила е по кампании на български и глобални брандове, част от които отличени с награди, и има богат опит в подготовката и управлението на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС в България.

Жанета Дядовска е завършила “Политически науки“ със специализация „Международни отношения“ и има магистърска степен по „Маркетинг мениджмънт“ от Нов български университет. Преминала е редица допълнителни професионални обучения и семинари.