Рекламни тарифи

Цените в тарифата на bTV Media Group (bMG) се създават на база задълбочени изследвания на типа и размера на аудиторията във всяко едно предаване и канал, така че да се повиши ефективността за рекламодателите.

Тарифата за всички канали на bMG се променя ежемесечно, като се публикува на уеб-сайта на телевизията преди началото на месеца, за който се отнася. Тарифата се счита за влязла в сила от момента на публикуването й на този уеб-сайт. bMG уведомява своевременно чрез електронна поща рекламодателите и агенциите в случай на промени.

Тарифа за излъчване на търговски съобщения в програмите на bTV Media Group, валидна от 1 юли 2022

Тарифа за излъчване на търговски съобщения в програмите на bTV Media Group, валидна от 1 юни 2022

Тарифа за Световно първенство по плажен волейбол 2022 в каналите на bTV Media Group

Политика за продажба на ТВ реклама 2022

Политика за продажба на ТВ реклама 2022, изм. в сила от 01 април 2022 г.

Търговска политика/тарифа на Efficiency First Media, валидна от 01.01.2022

Тарифа на бТВ Медиа Груп за изготвяне и предоставяне на копие от запис от предаване от телевизионна програма на бТВ Медиа Груп

Тарифа за изработка на платен репортаж в ТВ каналите на БТВ медиа груп, валидна от 01 януари 2013 г.