.

Рекламни тарифи

Цените в тарифата на bTV Media Group (bMG) се създават на база задълбочени изследвания на типа и размера на аудиторията във всяко едно предаване и канал, така че да се повиши ефективността за рекламодателите.

Тарифата за всички канали на bMG се променя ежемесечно, като се публикува на уеб-сайта на телевизията най-късно една седмица преди началото на месеца, за който се отнася. Тарифата се счита за влязла в сила от момента на публикуването й на този уеб-сайт. bMG уведомява своевременно чрез електронна поща рекламодателите и агенциите за настъпилата промяна.

Тарифа за реклама в bTV, валидна от 1 май 2019

Тарифа за реклама в bTV, валидна от 1 април 2019

Тарифа за реклама в bTV, валидна от 1 март 2019

Тарифа за мачовете от Купата на Краля

Политика за продажба на ТВ реклама 2018

Политика за продажба на ТВ реклама 2019

Тарифа на бТВ Медиа Груп за изготвяне и предоставяне на копие от запис от предаване от телевизионна програма на бТВ Медиа Груп

Тарифа за изработка на платен репортаж в ТВ каналите на БТВ медиа груп, валидна от 01 януари 2013 г.

Тарифа за Лига Европа 2018-2019 в каналите на bTV Media Group

Тарифа за Шампионска Лига 2018-2019 в каналите на bTV Media Group