.

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И АЛТЕРНАТИВНИ РЕКЛАМНИ ФОРМИ – ПОВЕЧЕ ОТ РЕКЛАМА

Както локално, така и в световен мащаб се наблюдава все по-голям интерес към алтернативните рекламни форми, обвързани със съдържанието. Много от клиентите избират да подкрепят спотовете си с алтернативни рекламни форми, спонсорство и продуктово позициониране, като се възползват от възможностите на програмата според целите и посланията на тяхната марка.

Спонсорството, алтернативните рекламни форми и асоциациата със съдържание са подходящи средства за лансиране на нова марка, за развитие на имиджа на вече съществуваща марка и/ или за активиране на потребителите. Може да се спонсорира не само конкретно предаване, но и отделна рубрика, предавания от дадена часова зона или друго програмно съдържание.

ЗАЩО BMG

bTV Media Group е всеобхватен източник на развлечение и информация на българския медиен пазар, както по отношение на общ брой потребители на медийните продукти на компанията, така и по отношение на визията за развиване на собствени медийни платформи с характерен програмен профил, удовлетворяващ предпочитанията на максимално широк кръг от потребители на медийно съдържание. Ето защо компанията е предпочитан медиен „канал“ от рекламодателите за достигане, бързо и ефикасно, до възможно най-голям брой потребители.

Клиентите могат да се възползват от безупречната репутация и мащаба на силните медийни брандове, които bTV Media Group създава. Брандът бТВ е символ на качество, доверие и забавление, благодарение на силата на новините, публицистиката и развлекателните ни програми. Екипът на bTV Media Group гарантира на своите клиенти и партньори:

 1. 1. Рейтинги точки за алтернативните рекламни форми.
 2. 2. Целево обслужване на креативните кампании от ангажиран екип, който:
  • • Идентифицира възможности за контекстуална интеграция на бранда и посланията му в съдържанието;
  • • Участва активно при изграждането на концепция за креативна кампания;
  • • Обслужва, изцяло или отчасти, процеса на производство на алтернативни рекламни форми;
  • • Управлява многопластовата комуникация с всички участници в процеса – клиент, агенция, продуцент, медия.
 3. 3. Създаване на нови идеи за алтернативни рекламни форми и специални проекти, обслужвани от подходящ за бранда контекст.
 4. 4. Monitoring / Micro management на кампаниите на ежедневна база.
 5. 5. Таргетиране на подходящо съдържание при планиране на алтернативни рекламни форми.

Компанията предлага следните алтернативни рекламни форми и позиции, разработени спрямо нуждите на рекламодателите:

Overlay - Cut-in

Overlay - Cut-in

Продължителност: 10’’

Излъчване: върху съдържанието на предаването

Особености: върху долната хоризонтална част на екрана

Срок за изработка: 7 работни дни

Overlay Cut-in-ът представлява хоризонтална рекламна форма, която позволява на клиента да използва ефира по време на конкретна програма за реклама на продукт/услуга, включващи търговската марка – лого и слоган, ясно обозначени с четлив надпис на български език - „реклама”. Анимацията се разполага върху полупрозрачна подложка, която заема  приблизително 1/4 от долната част на екрана. Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%. 

 

 

 

 

Технически изисквания към overlay рекламни форми:

Одобрението на дизайна на анимацията се извършва от Creative звеното на телевизията, а на техническите параметри - от ViZrt-и оператор.

 • Анимацията трябва да бъде предадена в резолюция 1920 х 280, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (и 50 Mbps битрейт) (по изключение в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel).
 • Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%.
 • Когато се изработва анимацията на клиента се спазват ограниченията наложени от safe frame-а. В тази връзка не трябва да се поставят важни за клиента елементи извън очертанията.
 • Екипът на телевизията си запазва правото да изисква промени, ако те се налагат.
 • Ако материалите ще се ползват за излъчване в други телевизии, се заплащат допълнително авторски права.
 • BMG оказва съдействие за подсигуряване на допълнителните необходими материали (музика, диктор, шрифтове) и предоставя продукта в напълно завършен вид.
 • Задължение на клиента е да уреди договорните отношения и плащанията с носителите на отделните права.
 • BMG приема материали, подадени от клиента (музика, диктор, шрифтове) с подписан изричен документ, че клиентът е уредил правата с носителите им.

Overlay - Skyscraper

Продължителност: 10’’

Излъчване: върху съдържанието на предаването

Особености: вертикална част на екрана

Срок за изработка: 7 работни дни

Overlay Skyscraper-ът представлява вертикална рекламна форма, която позволява на клиента да използва ефира по време на конкретна програма за реклама на продукт/услуга, включващи търговската марка – лого и слоган, и четлив надпис „реклама“. Анимацията на клиента се разполага върху полупрозрачна подложка, която заема 1/4 от дясната или лявата част на екрана, съобразено с логото на съответния канал. Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%.

 

 

 

Технически изисквания към overlay рекламни форми:

Одобрението на дизайна на анимацията се извършва от Creative звеното на телевизията, а на техническите параметри - от ViZrt-и оператор.

 • Анимацията трябва да бъде предадена в резолюция 280х1080, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (и 50 Mbps битрейт) (по изключение в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel).
 • Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%.
 • Когато се изработва анимацията на клиента се спазват ограниченията наложени от safe frame-а. В тази връзка не трябва да се поставят важни за клиента елементи извън очертанията.
 • Екипът на телевизията си запазва правото да изисква промени, ако те се налагат.
 • Ако материалите ще се ползват за излъчване в други телевизии, се заплащат допълнително авторски права.
 • BMG оказва съдействие за подсигуряване на допълнителните необходими материали (музика, диктор, шрифтове) и предоставя продукта в напълно завършен вид.
 • Задължение на клиента е да уреди договорните отношения и плащанията с носителите на отделните права.
 • BMG приема материали, подадени от клиента (музика, диктор, шрифтове) с подписан изричен документ, че клиентът е уредил правата с носителите им.

Overlay - Bug

Продължителност: 10’’

Излъчване:  върху съдържанието на предаването

Особености: 1/6 от долната хоризонтална част на екрана

Срок за изработка:  7 работни дни

Тази рекламна форма позволява на клиента да използва ефира по време на конкретна програма за реклама на продукт/услуга, включващи търговската марка – лого и слоган, и четлив надпис „реклама“. Анимацията на клиента се разполага върху полупрозрачна подложка, която заема 1/6 от екрана, съобразено с логото на съответния канал. Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%.

 

 

 

 

 

Технически изисквания към overlay рекламни форми:

Одобрението на дизайна на анимацията се извършва от Creative звеното на телевизията, а на техническите параметри - от ViZrt-и оператор.

 • Анимацията трябва да бъде предадена в резолюция 640 х 300, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (и 50 Mbps битрейт) (по изключение в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel).
 • Подложката трябва да е с прозрачност минимум 20%.
 • Когато се изработва анимацията на клиента се спазват ограниченията наложени от safe frame-а. В тази връзка не трябва да се поставят важни за клиента елементи извън очертанията.
 • Екипът на телевизията си запазва правото да изисква промени, ако те се налагат.
 • Ако материалите ще се ползват за излъчване в други телевизии, се заплащат допълнително авторски права.
 • BMG оказва съдействие за подсигуряване на допълнителните необходими материали (музика, диктор, шрифтове) и предоставя продукта в напълно завършен вид.
 • Задължение на клиента е да уреди договорните отношения и плащанията с носителите на отделните права.
 • BMG приема материали, подадени от клиента (музика, диктор, шрифтове) с подписан изричен документ, че клиентът е уредил правата с носителите им.

Брандирани шапки-реклама (Break ID’s)

Продължителност: Вход 3’’ + Изход 4’’

Излъчване: в началото и в края на рекламен блок

Особености: предлага се в комплект

Срок за изработка: 7 работни дни

Анимацията на клиента се разполага в шапките обозначаващи началото и края на рекламния блок. Всеки клиент създава свой собствен сюжет съобразен с графичната идентичност на канала. Анимацията може да съдържа лого и слогън на клиента, кратки визуални и звукови ефекти, както и войс оувъри, съобразени с дължината на съответната шапка. Оригиналният музикален фон на телевизионния канал е неделима част от шапката реклама.

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически изисквания: ftp/ във формат quicktime *mov, uncompressed, 1920 x 1080 резолюция full HD, и звук stereo 48 KHz, -23 LUFS по стандарт EBU R128. По изключение видеото може да бъде подавано и в резолюция 1024х576.

Content Split

Продължителност: 10’’

Излъчване:  преди рекламен блок

Особености:  заема едновременно хоризонталната и вертикална част на екрана

Срок за изработка: 7 работни дни

Тази рекламна форма позволява на клиента да използва ефира по време на конкретна програма за реклама на продукт/услуга, включващи търговската марка – лого и слоган, и четлив надпис „реклама“. Излъчва се непосредствено преди рекламен блок и заема едновременно хоризонталната и вертикалната част от екрана.

При изработка на анимацията трябва да се предвидят допълнително по една секунда в началото и в края използвани за преход от цял екран към излъчване на рекламната форма при която програмата се свива в горен ляв ъгъл.

 

 

 

Технически изисквания:

 • Одобрението на дизайна на анимацията се извършва от Creative звеното на телевизията, а на техническите параметри - от ViZrt-и оператор.
 • Анимацията трябва да бъде предадена в резолюция 1920х1080, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (и 50 Mbps битрейт) (по изключение в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel).
 • Когато се изработва анимацията на клиента се спазват ограниченията наложени от safe frame-а. В тази връзка не трябва да се поставят важни за клиента елементи извън очертанията.
 • Екипът на телевизията си запазва правото да изисква промени, ако те се налагат.
 • Ако материалите ще се ползват за излъчване в други телевизии, се заплащат допълнително авторски права.
 • BMG оказва съдействие за подсигуряване на допълнителните необходими материали (музика, диктор, шрифтове) и предоставя продукта в напълно завършен вид.
 • Задължение на клиента е да уреди договорните отношения и плащанията с носителите на отделните права.
 • BMG приема материали, подадени от клиента (музика, диктор, шрифтове) с подписан изричен документ, че клиентът е уредил правата с носителите им.

Спонсорска заставка

Продължителност: 2 х 7’’

Излъчване:  Преди и след предаването

Особености: Предлага се в комплект

Спонсорската заставка представлява форма, целяща да асоциира клиента с продукцията и да комуникира бранда му като неин спонсор. В спонсорската заставка могат да присъстват име, търговска марка, дейност, продукти и услуги на спонсора.

При представянето на спонсора от телевизионния оператор не може да присъства:

 • Покана за закупуване на продукти или ползване на услуги на спонсора.
 • Споменаване или изтъкване по друг начин на качества на продукти или ползване на услуги на спонсора. Тук влизат и указанията относно ефективността на продукта (Обяснителен доклад към ЕКТТ).
 • Адрес, телефон или други форми за контакт, включително Интернет адрес, подпомагащи придобиването на продукт или ползване на услуга на спонсора.

Мотивът е, че целта на представянето на спонсора е да бъдат популяризирани името, търговската марка, репутацията, дейността или продукцията на спонсора, а на рекламата – да бъде насърчена продажбата на стоки и услуги на рекламиращия. Избягват се т.нар. рекламни апели и изтъкването на качествата на продуктите, което би превърнало спонсорската заставка в рекламно съобщение.

 

Технически изисквания: HD (1080i/50) MXF с кодек XDCAM HD 50, звук stereo 48 KHz, -23 LUFS по стандарт EBU R128 на разделени пътеки (диктор - канал 1; музика+ефекти – канал 2; mix канал 3&4)

Спонсориран промо анонс

Продължителност: 15’’+ 7’’

Излъчване:  в промо блок

Особености:  предлага се в комплект

Срок за изработка: 7 – 10 работни дни

Спонсорираното промо е алтернативна рекламна форма, която позволява на клиента да рекламира избран от него продукт със спонсорска заставка, лого и слогън, обвързан с дадена програма, използвайки преимуществата й. Продължителността на цялата форма е до 22’’ -  около 15’’ за промо на конкретна програма и заставка на клиента 5’’ - 7’’. Препоръчително е криейтивът на заставката на клиента да е обвързан с програмата, която спонсорира. Задължителен елемент е изписването/изговарянето на ‘’със съдействието/подкрепата на’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически изисквания:  * видео - HD (1080i/50) с кодек XDCAM

HD 50,  * аудио – stereo 48 kHz, - 23 LUFS по стандарт EBU R128 .

Спонсориран промо барабан

Продължителност: 10’’-13’’

Излъчване: в промо блок

Срок за изработка: 7 работни дни

Спонсорираният промо барабан е алтернативна форма, която позволява на клиента да рекламира избран от него продукт/услуга в промоционалния барабан на канала. По този начин клиентът се обвързва не само с една продукция, а с цялата програма на канала. Барабанът промотира продукции на телевизията, а клиентът е интегриран в барабана и е обозначен като „спонсор“ с продължителност до 7‘‘.

 

 

 

 

 

Брандиране на канал

Продължителност: различна, спрямо съответния канал

Излъчване: в промо блок

Срок за изработка: според сложността, минимум 20 работни дни

Тази форма интегрира лого на клиента в опаковката на съответния канал обособявайки го като спонсор. Спрямо възможностите на каналите и криейтивът на клиента, в нея могат да бъдат използвани и кадри от телевизионния клип на бранда. Интеграцията трябва да бъде съобразена със законовите ограничения за спонсорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dayvertising

Продължителност: различна, спрямо съответния канал

Излъчване: в промо блок

Срок за изработка:  според сложността, минимум 20 работни дни

Dayvertising-ът е форма, която позволява на клиента дискретно да рекламира избран от него продукт, обвързвайки го с конкретен празник. Продуктът (бранда) на клиента се инкорпорира в елементи от бранда на телевизионните канали, подготвени специално за конкретния повод.

Изработва се от Creative екипа на bMG след предоставяне на изходен материал от клиента.

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктово позициониране

Смисълът на ПП е във вплитането на продукти и услуги на рекламодателите, заедно с техните марки, в самото съдържание на предаването, като се отчита естественото поместване на марките и услугите в предаването. Основно правило при ПП е, продуктите да не се изтъкват, охарактеризират или окачествяват.

При създаването на материалите, които биват излъчвани нашият екип ще намери начин да включи продукта в общия контекст на продукцията. Тази форма е достъпна в продукциите продуцирани от bTV и изпълнението й се координира спрямо снимачния й график.

 

 

 

 

Платен репортаж

Платеният репортаж представлява журналистическо отразяване от мястото на събитието на някаква случка, което има за цел запознаване на аудиторията със станалото, като формата на поднасяне е съобщението за новина. При репортажа е налице информационен повод, новина, която подлежи на отразяване. Платеният репортаж представлява еднократно излъчено аудио-визуално произведение по конкретен повод с информационен характер и по информационен повод.

В платения репортаж не може да има охарактеризиране на продукта, рекламни апели, призиви за закупуване или използване, информация за цени и доставчици, координати за контакт (адреси, телефони, имейли) и т.н. В противен случай се превръща в реклама.

Времетраенето на платеният репортаж не се отчита при отчитането на делът на рекламните спотове за даден едночасов период. Платени репортажи могат да се излъчват във всички предавания, с изключение на Новини. Съгласно актуалния ЗРТ отпадна ограничението за участие на лица на изборна държавна длъжност; остана обаче ограничението в платени репортажи да не участват водещи на новини; също така не може да се ползва герба, химна и знамето.

POP UP

Това е алтернативна рекламна форма, която позволява на клиента да използва ефира по време на конкретна програма за реклама на избран от него продукт, включвайки търговската си марка – лого, ясно обозначен с четлив надпис на български език „реклама”.

 • продължителността е 10 секунди.
 • анимацията на клиента се разполага в горния десен ъгъл на екрана. Най-често размерът е 229px х 281px.
 • одобрението на дизайна на анимацията се извършва от Creative звеното в телевизията, а на техническите параметри – от ViZrt-и оператор.
 • ВАЖНО! Когато се изработва анимацията на клиента, трябва да се спазват ограниченията, наложени от safe frame-а и да не се поставят важни за него елементи извън очертанието на видимото поле.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Анимацията трябва да бъде предадена в резолюция:

1920x1080 /HDTV 1080 25/

Format AVI

Video Codec: Matrox MPEG-2 I-frame HD +Alpha

Data Rate 50 Mb/sec

Frame Rate 25

DC Precision 8-bit

Zig Zag Order - Alternate

Rouding Type - Matrox Custom

По изключение приемаме анимацията и като TGA секвенция с включен алфа канал (както е при останалите алтернативни форми)