Документация

Общите условия регламентират излъчването на всички форми на телевизионни търговски съобщения: рекламни клипове (спотове), спонсорски заставки и други форми в програмите на bMG. Те са задължителни за bMG и за всички клиенти на телевизията – рекламодатели и рекламни агенции. Клиентите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписа си под индивидуален писмен договор или с възлагането за излъчване на телевизионно търговско съобщение.

Общи условия за излъчване на телевизионни търговски съобщения от БТВ Медиа Груп ЕАД, в сила от 01.01.2024 г.

Действащото законодателство съдържа разпоредби, регулиращи рекламата, в различни закони и наредби.

Възлагателно писмо се подписва от всеки един рекламодател на bMG, с което се удостоверява, че рекламодателят възлага излъчването на рекламни кампании в програмата на телевизията. Ако рекламодателят използва услугите на рекламна агенция, тя се индивидуализира в този документ и също го подписва.

Възлагателно писмо 2024 (BG/EN)

Рекламните материали се предоставят на медията от рекламодателя или агенцията с качество, което е подходящо за телевизионно излъчване, най-късно два пълни работни дни преди датата на излъчване. Повече информация може да намерите в чл. 19 от Общите условия и Техническите изисквания.

Технически изисквания

Технически изисквания за подаване на материали през Adstream

След изтичане на всяка една кампания, до края на месеца, следващ месеца, в който е било последното излъчване от кампанията, клиентите получават сертификат, удостоверяващ направените излъчвания.

Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р България

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри