Надценки

Реклама

bTV начислява различни надценки, като техният вид и размер са следните:

Размер на надценката/утежнение

Surcharge amount

Размер на надценката/утежнение

Surcharge amount

Първа или последна позиция в рекламен блок /

First or last position in advertising break

20% завишение на брутната цена на излъчването /

20% increase of the gross price of the spot

Втора или предпоследна позиция в рекламен блок /

Second or pre-last position in advertising break

10% завишение на брутната цена на излъчването /

10% increase of the gross price of the spot

Избор на рекламен блок /

Choosing an advertising break

10% завишение на брутната цена на излъчването /

10% increase of the gross price of the spot

Първа и последна позиция в един рекламен блок /

First or last position in one and the same advertising break

25% завишение на брутната цена на всяко от излъчванията /

25% increase of the gross price of every spot

Избор на рекламен блок и първа/последна позиция

Choosing a break and first/last position in the break

30% завишение на брутната цена на излъчването /

30% increase of the gross price of the spot

Съвместни реклами* / допълнителни търговски марки

Co-advertising*/ Additional trade marks

До 40% завишение на брутната цена за всеки отделен допълнителен рекламодател/марка.

Up to 40% increase of the gross price for each additional advertiser/ brand.

Oтмяна на излъчвания

Cancellation of airings

бТВ/ ТК - 5%/ 10% върху брутната стойност на отменените излъчвания за срока, посочен в чл.11 (7 пълни работни дни).

bTV/ TC - 5%/ 10% of the gross value of all cancelled spots for the term in Art. 11 (7 full working days).

Експресно заявяване/отмяна на излъчвания/

Urgent ordering/ cancellation of airings

бТВ/ ТК – 500/ 100 лв. без ДДС за просрочен ден /

bTV/ TC – 500/ 100 BGN w/o VAT per each day of delay

Закъснение при подаване на търговско съобщение** /

Late submission of the advertising material**

бТВ/ТК – 500/ 100 лв. без ДДС за просрочен ден /

bTV/ TC – 500/ 100 BGN w/o VAT per each day of delay

 

  • * Съвместна реклама е налице, когато не е спазен чл. 2 ал. 2. Kогато се планира излъчване на клипове със съвместна реклама, бТВ препоръчва Клиентът/Агенцията да изпрати изчерпателен сториборд за уточнение размера на завишението за конкретния случай.  

  • ** При закъснение при подаване на заявки и рекламни материали, бТВ не носи отговорност за допуснати грешки.
  • Посочените по-горе цени са без ДДС