Пакетни предложения

Реклама

Пакети:

bTV предлага на клиентите си изработването на рекламни пакети и пакети “Total rotation” (Пълно завъртане)

  • Рекламни пакети

Всеки един пакет представлява медия план съобразен със спецификата на целевата група, за която е изработен. Те съдържат предавания от прайм-тайм (19:00-23:30) и от часовите зони извън прайм-тайм. Програмите са подбрани според ефективността им за дадена аудитория в рамките на посочения бюджет, което означава, че клиента получава най-доброто съотношение рейтинг - цена.

Пакетите се изготвят от бТВ, за всеки отделен заявен продукт, в рамките на два работни дни. Това може да стане по два начина:
1. бТВ да получи конкретно изискване за процент от бюджета в Прайм Тайм или в други часови зони
2. Да се изиска конкретно брутно CpP (цена за рейтинг точка) за съответната целева група – съответно колкото по-високо е то, процентът на включените предавания от Прайм Тайм ще бъде по-голям.

Медията изготвя пакетите като селектира предавания с уточнен период, дати и време на излъчване, съобразно търсената целева група, като гарантира рейтингите на избраните предавания на 100%.
Медията гарантира позициите и цените на така предложените пакети в рамките на 5 работни дни (датата на създаване на пакета не се включва в този срок).

В зависимост от нивото на инвестиция, клиентът получава различно ниво на отстъпка.

Изискването за горните бюджети е те да бъдат оползотворени в рамките на 4 седмици. В случай, че кампанията излиза извън четириседмичния период, сумата необходима за пакета се увеличава пропорционално с увеличението на периода извън стандартния.

  • Total Rotation (Пълно завъртане)


От 2013г. БМГ предоставя на своите клиенти три вида пакети „Пълно завъртане” (Total rotation). Пакетите „Total Rotation” имат за цел да предоставят на клиентите ни възможността за присъствие в програма bTV срещу фиксирана цена на излъчване. Излъчванията в него се позиционират от екипа на BMG из цялата програма, съобразно натовареността на рекламните блокове в съответните периоди на годината. По тези схеми не се гарантират рейтинг точки. Цената за едно излъчване на 30” спот варира в зависимост от броя на спотовете, излъчени в PT. За дължини различни от 30” се прилага официалната коефициентна скала.

При този тип пакети клиентите имат възможност предварително да виждат къде са позиционирани излъчванията им по предавания и по дати. Въпреки това, екипът на BMG си запазва правото на разместване на вече потвърдени излъчвания в хода на кампанията. Финалното разпределение на спотовете клиентът получава в сертификат за излъчена реклама не по-късно от 15 дни след края на месеца, в който е приключила кампанията.

Отстъпките, които могат да се ползват по пакетни предложения тип Total rotation са всички отстъпки, валидни за 2013, с изключение на пакетната отстъпка.

 

Пакети „Пълно завъртане” по бТВ1/3 от излъчванията, позиционирано в Prime Time (19:00 – 24:00)1/4 от излъчванията, позиционирано в Prime Time (19:00 – 24:00)1/5 от излъчванията, позиционирано в Prime Time (19:00 – 24:00)
 
Брутна цена за 30” излъчване (в лева без вкл. ДДС)1 6001 2001 000