Време за отговори: Гостува Кирил Вътев

Mинистърът на земеделието гостува веднага след срещата със земеделските производители

Време за отговори: Гостува Кирил Вътев