Време за отговори: Тодор Тагарев

Време за отговори с министъра на отбраната в оставка Тодор Тагарев

Време за отговори: Тодор Тагарев