Време за отговори: Владимир Малинов

Време за отговори със служебния министър на енергетиката Владимир Малинов

Време за отговори: Владимир Малинов