Време за отговори: Гостува Любомир Каримански

Вижте повече във видеото

Време за отговори: Гостува Любомир Каримански

Реклама

Следва разговор за милиарди - тези, които ще получим, изхарчим, платим като данъци или получим като пенсии и помощи.

"Време за отговори" с председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Любомир Каримански.