Теодосий Теодосиев: Във физиката има мъдрост, поезия

Вижте най-интересното от изминалия сезон на "120 минути"

"Във физиката има мъдрост, поезия. Физиката е област на изящната словесност. Винаги съм смятал себе си за хуманитар, попаднал между хората на точните науки", каза преподавателят Теодосий Теодосиев в предаването "120 минути".

"Формулите са модели, с които описваме природата - дали са верни, или не са – показва експериментът. В това отношение, методологията на науката е абсолютно противоположна на тази на религията", отбеляза той.

"Проф. Минко Балкански имаше идея да съберем 100 души млади учители и в неговата база, в село Оряховица, да подготви децата по различни науки и изкуства. Тези млади учители трябваше аз да ги подготвя. Оказа се, че в България няма 100 души млади учители по физика. Преди няколко години имаше един декански съвет във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", хората бяха много притеснени, че от първи до пети курс, включително магистратурите, точно двама души искаха да станат учители. Няма хора. Това е основният проблем в България", коментира преподавателят.

"Обяснявам си го с липсата на уважение към учителската професия", сподели Теодосий Теодосиев.

Вижте най-интересното от изминалия сезон на "120 минути".