Рейтинг

Реклама

Цените в тарифата на bTV са образувани на база задълбочени изследвания на типа и размера на аудиторията във всеки един отрязък на деня, така че да се повиши ефективността на рекламодателите.

Тарифата за всички канали на bMG се променя ежемесечно с едноседмично предизвестие и се счита за официална от момента на публикуването й в уеб-сайта на телевизията. Своевременно bTV уведомява чрез електронна поща клиентите и агенциите за настъпилата промяна.