Достигнете до по-голяма и по-ангажирана аудитория чрез мултиплатформените решения на bTV Media Group!

Ефективни бранд интеграции в уникално портфолио от платформи

Реклама

bTV Media Group предлага мултиплатформени решения за рекламодателите, които следват днешните тенденции за потребление на съдържание. Чрез обвързване на бранда си с висококачественото съдържание, което живее в уникалното съчетание от ТВ, радио и дигитални платформи, от една страна рекламодателите могат да се възползват от разнообразна и ангажирана аудитория с ниски нива на припокриване на платформите. Платформите на bTV Media Group предлагат подходящи решения за всички етапи от маркетинговата фуния, като достигат до аудиторията по време на цялото й активно ежедневие по запомнящ се начин.

Чрез мултиплатформени кампании в каналите на bTV Media Group рекламодателите достигат до по-голяма,по-ангажирана и по-прецизно таргетирана аудитория; те имат възможност да включат посланието на бранда в сигурна средачрез видими, съвременни интеграции на рекламни марки отвъд стандартните рекламни форми. 

bTV Media Group предоставя уникално портфолио от платформи, чрез което рекламодателите могат да постигнат своите комуникационни цели и да повишат своите бизнес резултати.

 

Контакти:

bTV Media Group
Отдел “Продажби”
София 1463
пл. България, 1
НДК, Административна сграда, ет. 11
Тел. (+359) 2 9176 800
Тел. (+359) 2 9156 564
Факс: (+359) 2 9176 886
e-mail: sales@btv.bg

ПОСЛЕДНИ

Реклама