Открийте кои са 5-те силни страни на радиото според французите

Ново изследване доказва за пореден път ефективността на радиото, като откроява пет основни предимства на медията

Реклама

Ново проучване от Франция за пореден път доказва, че радиото е средство за повишаване на производителността. Резултатите от проучването сочат, че радиото е конкурентна среда, която осигурява висока възвръщаемост на инвестициите, оптимизира ефективността на останалите канали в медийния микс (онлайн и офлайн) и е ключ за достигане до B2B аудитории и клиенти с висок потенциал. Освен това радиото генерира трафик към оналйн каналите на клиентите и е ефективен канал за промоционални комуникационни кампании и кампании за утвърждаване на бранда.

Bureau de la Radio (френската радиотърговска асоциация) възложи на Ekimetrics, глобална консултантска компания (специализирана в обработката на данни и измерване на ефективността на маркетинговите канали) да проведе проучване за ефективността на радиото. Изследването се фокусира върху четири сектора: автомобилостроене, телекомуникации, потребителски пакетирани стоки (CPG) и търговия на дребно. Иконометричният модел, използван в проучването, е MMM („Моделиране на маркетингов микс“) – интегриращ всички маркетингови лостове и външни фактори (сезонност, конкуренция и т.н.), които оказват влияние върху продажбите. Благодарение на широк набор от исторически данни и голямо разнообразие от различни ситуации, статистическото моделиране позволява на Ekimetrics да разбива въздействието на 30 фактора едновременно и да изолира и измерва начина, по който всеки канал допринася за производителността.

 

Резултати

Проучването идентифицира пет ключови силни страни на радиото:

1) Радиото е конкурентно средство за възвръщаемост на инвестициите: средно 1 евро, инвестиран в радио, генерира 7,70 евро оборот

Краткосрочната възвръщаемост на инвестициите в четирите сектора е 5,30 евро. Общото въздействие в края на изследването сочи, че възвръщаемостта на инвестициите от радиорекламата увеличават приходите в дългосрочен план със средно 7,70 евро за инвестирано 1 евро, в рамките на четирите сектора, включени в проучването. Резултатите са още по-впечатляващи за търговията на дребно, където 1 евро, инвестирано в радиото, генерира средно 15,40 евро приходи.

2) Радиото оптимизира ефективността на другите медии, онлайн и офлайн

Комбинацията на радио с други медии води до увеличаване на ефекта на цялостната кампания. Радиото работи като усилвател, особено в комбинация с телевизия, осигурявайки до 13% повече ефективност на кампанията (в случай на търговия на дребно). В онлайн медиите радиото работи в синергия с търсенето, добавяйки 9% към ефективността на кампанията (в случая на телекомуникациите).

3) Радиото е ключов канал за достигане до B2B аудитории и клиенти с висок потенциал

В 70% от случаите радиото е в топ 3 на най-ефективните медии за B2B комуникация. Възвръщаемостта на инвестициите на радиото също е по-ефективна от средната възвръщаемост на инвестициите при медийните планове за достигане до клиенти с висок потенциал.

4) Радиото генерира ефективен трафик и онлайн продажби

В случая с търговията на дребно радиото е с 40% по-ефективно от другите офлайн канали, генериращи онлайн продажби. А инвестициите в радиото са с 10% по-изгодни от средните медийни инвестиции.

5) Радиото е ефективно за промоционални оферти, както и браднинг кампании

Радиото генерира с +40% по-голяма възвръщаемост на инвестицията на промоционални съобщения спрямо непромоционални кампании.

Източник: egta, 2022

ПОСЛЕДНИ

Реклама