Как зрителите взаимодействат с реклами на различни платформи и устройства?

Проучването посочва как различните атрибути на видеорекламата предоставят предимство на рекламодателите

Реклама

Проучването The Benchmark Series е ръководено от  д-р Карън Нелсън-Фийлд, професор по медийни иновации в Университета в Аделаида, САЩ. За изследването е използвана специално разработена технология за машинно измерване на знанието и софтуер за проследяване на очите. Участие са взели 2 583 австралийци, като технологията е проследила реакцията им към 18 209 реклами, които респондентите са гледали в естествени условия. Поведенческите данни са събрани след разглеждането на 38 745 различни марки.

Първата част от проучването разглежда елементи в медийните платформи, които допринасят за растежа на марката. Изследването очертава редица важни констатации, които са предназначени да помогнат на рекламодателите и техните агенции да се възползват максимално от видео рекламата.

Продажби: Колкото повече някой обръща внимание на дадена реклама, толкова по-вероятно е тя да доведе до увеличение на продажбите. Използвайки утвърдения показател за краткосрочна рекламна мощ - STAS за измерване на въздействието, което една реклама има върху продажбите на марката, изследването е установило, че телевизията е с 24,1% по- влиятелна от YouTube и с 22% по-влиятелна от Facebook.

Активно гледане: Вниманието, което се отделя на рекламата, също е било измерено от професор Нелсън-Фийл. Тя го степенува на базата на различни фактори - активно показване на реклами, избягване на активна и пасивна реклама и други, като е взела под внимание всяка секунда от излъчените клипове. На базата на критериите за измерване на вниманието телевизията е отбелязала 58 точки от 100, или с 13 повече от Facebook и 38 по-вече от YouTube.

Покритие на екрана: Проучването е установило, че покритието (процентното съотношение, което рекламата заема на екрана) е силно свързано с вниманието и продажбите. Ето защо телевизията със своите 100% покритие на екрана осигурява средно 10 пъти повече внимание  от Facebook и три пъти повече от YouTube, което професор Нелсън-Фийлд определя като една от основните причини за способността на телевизията да има най-силно въздействие върху продажбите.

Присъствие на марката: Проучването също така е показало, че размерът, честотата и скоростта на въвеждане на марка или продукт в рамките на една търговска индустрия съответстват на вниманието и въздействието върху продажбите. При рекламите, които имат по-голямо влияние върху продажбите, марката е с два пъти по-голям размер от тези в слабо ефективните реклами. Също така марката се вижда два пъти по-често на екран и има 25% по-голяма вероятност тя да се покаже на екран през първите две секунди от рекламата. 

Втората част от проучването сравнява аспекти на видимостта на рекламите в телевизията, Facebook и YouTube. Концепциите за обхват на екрана, изобразени пиксели и времеви екран са оценени на базата на тяхната способност да влияят на вниманието и продажбите. Основните изводи от тази част разкриват, че вниманието и продажбите са тясно свързани и телевизията доставя повече въздействие и внимание, отколкото онлайн рекламата. Печалбите от продажбите се влияят повече от процентното увеличение на пикселите на екрана, отколкото от времето на екрана. Покритието е основният двигател на вниманието и влияе на 70% от промяната в продажбите.

Положителните констатации на д-р Нелсън-Фийл относно продажбите, вниманието, покритието на екрана, известността на марката и видимостта могат да помогнат на рекламодателите и медийните агенции да извлекат най-доброто от телевизията и да постигнат по-ефективни резултати от продажбите чрез телевизионна реклама.

Контакти:

bTV Media Group
Отдел “Продажби”
София 1463
пл. България, 1
НДК, Административна сграда, ет. 11
Тел. (+359) 2 9176 800
Тел. (+359) 2 9156 564
Факс: (+359) 2 9176 886
e-mail: [email protected]