Реклама

„Вкусът на България“ ще продължи кулинарното си пътешествие по поречието на река Струма и Кресненското дефиле. Приключението ще премине през т.нар. Аристотелов път за миграция на птиците, а зрителите ще разберат, че в региона гнездят над 100 вида пернати. Голяма част от тях са записани в Червената книга на България.