Още от "Вкусът на България": Област Бургас

Вижте повече във видеото

Реклама

Бургас е най-големият град в Югоизточна България.

Известен е като града на птиците и езерата.

Вижте повече за област Бургас и за острова Света Анастасия във видеото.