"Винарско имение Санта Сара" е към местната инициативна група "Поморие"

Избата е подпомогната със закупуване на селскостопанска техника за лозарското стопанство

Реклама

"Винарско имение Санта Сара" АД в землището на поморийското село Горица е сред одобрените бенефициенти на Министерството на земеделието и храните, по мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Винарската изба е към местната инициативна група "Поморие" и е подпомогната със закупуване на селскостопанска техника за лозарското стопанство с помощта на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.