Още от "Вкусът на България": Брезово

Вижте повече във видеото

Още от "Вкусът на България": Брезово

Реклама

Районът на град Брезово е един много интересен край на България. Целият район около Брезово е осеян с едни от най-големите тракийски мегалити, открити у нас, които нямат аналог сред тези в Сранджа или Родопите. Почти на всеки връх в околността има останки от крепости. А една от тях е била царска резиденция. Артефактите показват, че този региеон е бил своеобразен център на политическия и религиозен живот на Одрисите.