Още от "Вкусът на България": Интервю с Елена Здравкова

Вижте какво каза тя във видеото

Още от "Вкусът на България": Интервю с Елена Здравкова

Реклама

Пещера, един изключителен град със значимо историческо и икономическо значение за България, където и до днес в мир си съжителстват различни етноси. Българи, роми, турци, македонци, арумъни живеят в разбирателство и уважение един към друг. Тук си дават среща култури и обичаи. Мария ще усети как пулсират в едно и ще научи тайните кулинарни послания, които различните етноси предполагат.