Още от "Вкусът на България": Лековитата минерална вода на село Костенец

Още от "Вкусът на България": Лековитата минерална вода на село Костенец

Реклама

Когато човек дойде в Костенец, няма как да не усети и чуе ехото на хилядолетията. Множество находки в региона показват, че още по времето на траките, тук покрай минералните извори е кипял бурен живот.

А Вазов не просто харесвал, а обожавал Костенец. Вдъхновен от красотата на този край той е възпял в свои произведения Костенския водопад и други природни забележителности наоколо. Така в началото на 20 век, Костенец се утвърдил и като културен и просветен център.

В землището на Костенец се намира биосферният резерват Ибър. Името идва от близкия връх Ибър. Резерватът е един от най-красивите в България. В живеят повече от 400 вида висши растения. Много от тях ендемити или редки растения, защитени от закона. Огромно е и разнообразието и на животински видове. Над 50 вида птици, някои от тях са застрашени от изчезване, много бозайници, сред които и рядък подвид на лалугера, както и реликти има и сред рибите, земноводните и влечугите.