Още от "Вкусът на България": Пловдивският регион е много богат на плодородни почви

Затова в Тракийската равнина се отглеждат основно зеленчуци, лозя, овошки и зърнени култури

Още от "Вкусът на България": Пловдивският регион е много богат на плодородни  почви

Реклама

Пловдивският регион е много богат на плодородни аловиални почви. Затова в Тракийската равнина се отглеждат основно зеленчуци, лозя, овошки и зърнени култури. Специално внимание заслужава лозарството и винопроизводството. Много историци смятат Пловдивския регион за едно от най-старите места в света, в които от векове се е развивало винопроизводство.