Цари Мали град

Вижте повече във видеото

Цари Мали град

Реклама

Цари Мали град е късноантична римска крепост и укрепено селище, разположено на хълма Свети Спас над село Белчин.

Най-ранни следи от човешка дейност на хълма Св. Спас се датират към ранножелязната епоха 8-6 век преди Христа. Открити са множество ями с култов характер, което показва, че мястото е използвано от тракийското население като светилище.

След завладяването на областта от римляните, хълмът продължава на функционира като свято място. Каменната крепостна стена е изградена през втората половина на 4ти век по времето на император Валент. При управлението на Юстиниан Велики укреплението е реконстрирано, а при неговия наследник Юстин I на северната стена е изградена порта с две правоъгълни отбранителни кули. Археологическите проучвания показват, че Цари Мали град престава да изпълнява отбранителни функции след 578 година.