Самоковски регион

Вижте повече във видеото

Самоковски регион

Реклама

Района на Самоков и самоковската котловина е изключително красив. Голяма част от този регион е заета от „Национален парк Рила“, в който уникално природно богатство са Рилските езера, пръснати по високите части на планината. През котловината минава река Искър, който със своите многобройни притоци, оформя красивия релеф. Покрай реката, близо до Самоков, се намира забележителната местност Лаго, изпълнена с много отвори, покрити с влаголюбиви гори.

Наблизо е село Белчин и неговият културно-исторически комплекс Цари Мали Град, който е обявен за паметник на културата с национално значение. В него има останки от тракийско светилище, древноримска крепост и средновековни църкви. Името означава малкият Цариград, защото на това място е имало някога голямо селище с бурен икономически и културен живот.

Самоков е град с богато културно-историческо наследство. На мястото на днешния град, някога тук е имало римско селище, а сегашният град е възникнал по-късно — в началото на 14 век като рударско селище. По това време българските занаятчии влезли в пряка връзка със западноевропейските рудари саксонци и по техен образец били въведени саксонски пещи (видни), ковашки работилници (мадани) с духала и големи чукове движени с водна сила, наречени самокови — откъдето идва и името на града.

През 17-ти и 18-ти век постига истински разцвет благодарение на добива на желязо и скотовъдството.